Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и
установама ученичког и студентског стандарда

У Наставку се налази документ који нам је стигао из Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Oбавештење за родитеље и ученике од 5. До 8. разреда

Поштовани ученици и родитељи
Друго полугодиште почиње у понедељак 18. Јануара 2021.

Настава почиње у 13.00 часова
Час траје 30 минута

Радиће се по следећем распореду
У понедељак, среду, петак: у школу долазе ученици из групе Б свих одељења од 5. до 8. разреда. У уторак и четвртак: у школу долази група А

Ученици су у истим групама као у првом полугодишту.
Родитељи се могу изјаснити за онлајн наставу под истим условима као и у првом полугодишту (писана изјава одељењском старешини).

За улазак у школу пети и шести разред користи улаз иза спортског терена
Седми и осми разред користи улаз до зграде продуженог боравка

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера. Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Директор школе
Милена костић

Почетак другог полугодишта – обавештење за родитеље и ученике од 1. до 4. разреда

Поштовани ученици и родитељи, друго полугодиште почиње у понедељак 18. Јануара 2021.

Радиће се по следећем распореду

У 8.00 почиње настава за ученике из групе А свих одељења од 1. До 4. Разреда
У 10.45. Почиње настава за ученике из групе Б свих одељења од 1. До 4. Разреда
Час траје 30 минута

Ученици су у истим групама као у првом полугодишту.
Родитељи се могу изјаснити за онлајн наставу под истим условима као и у првом полугодишту (писана изјава одељењском старешини).

За улазак у школу
Први и други разред користи улаз иза спортског терена
Трећи и четврти разред користи улаз до зграде продуженог боравка

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.
Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Директор школе
Милена костић

ера.
Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Директор школе
Милена Костић

Нова школска година

Oбавештење за родитеље и ученике од 1. до 4. разреда

Поштовани ученици и родитељи, школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.

Радиће се по следећем распореду:

У 7.30 почиње настава за ученике из групе а свих одељења од 1. до 4. разреда
У 10.15. Почиње настава за ученике из групе б свих одељења од 1. до 4. разреда

Час траје 30 минута

Учитељице ће благовремено обавестити све ученике у којој су групи.

За улазак у школу:

Први и други разред користи улаз иза спортског терена
Трећи и четврти разред користи улаз до зграде продуженог боравка

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.

Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Oбавештење за родитеље и ученике од 5. до 8. разреда

Поштовани ученици и родитељи, школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.

Радиће се по следећем распореду:

Понедељак, среда, петак: ученици из групе а свих одељења од 5. до 8. разреда

Уторак и четвртак: група б
Настава почиње у 13.00 часова

Час траје 30 минута

У уторак 1. Септембра у школу долазе ученици из групе б свих одељења од 5. до 8. разреда

Одељењске старешине ће благовремено обавестити све ученике у којој су групи.

За улазак у школу

Пети и шести разред користи улаз иза спортског терена
Седми и осми разред користи улаз до зграде продуженог боравка

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.

Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Обавештење за родитеље будућих предшколаца, ученика 1. И 5. Разреда

Активности предвиђене за 31.08.2020.

1. Родитељи будућих предшколаца који су у групи код васпитачице Маје Стефановић имаће прозивку и састанак у 18.00 односно у 18.30 испред улаза код спортских терена, а родитељи предшколаца друге васпитне групе испред улаза код зграде продуженог боравка.

Васпитачице ће благовремено обавестити родитеље у којој су групи за долазак.

2.Родитељи ученика будућег првог разреда имаће прозивку и састанак са учитељицама у 17.00 односно 17.30 испред улаза иза спортског терена.

Учитељице ће благовремено обавестити родитеље у којој су групи за долазак.

3.Родитељи ученика будућег петог разреда имаће прозивку и састанак са одељењским старешинама у 17.00 односно 17.30 испред улаза код
Зграде продуженог боравка.

Родитељи ће благовремено бити обавештени у којој су групи за долазак.

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.

Директор школе
Милена костић