Упис у предшколско

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРЕДШКОЛАЦА,

Oбавештавамо Вас да у ОШ“Вожд Карађорђе“ у Нишу, упис у припремни предшколски програм за школску 2023/24.годину, почиње 27.фебруара 2023.године. и траје до попуне дозвољеног броја ученика.

Упис деце се врши сваког радног дана код секретара школе у времену од 9:00 до 14:00 сати.

У припремни предшколски програм се уписују деца рођена од 01.03.2017.год. до 28.02.2018.год.

Од потребних докумената треба доставити:

Извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)

Очитана лична карта оба родитеља

Захтев за упис ( добија се и попуњава код секретара Школе)

Након уписа, потребно је донети потврду о обављеном систематском прегледу који се узима код изабраног педијатра.

Добро дошли драги предшколци!

Директор
ОШ „Вожд Карађорђе“Ниш
Милена Костић

Упис у први разред

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА,

Oбавештавамо Вас да у ОШ“Вожд Карађорђе“ у Нишу, упис у први разред за школску 2023/24.годину, почиње 27.фебруара 2023.године. и траје до попуне дозвољеног броја ученика.

Упис деце се врши сваког радног дана код секретара школе у времену од 9:00 до 14:00 сати. У први разред се уписују деца рођена од 01.03.2016.год. до 28.2.2017.год.

Родитељи,односно законски заступници, деце која су рођена марта,априла, маја,јуна,јула и августа 2017.године, могу да их пријаве (ако желеда деца пођу раније у школу), а након провере спремности за полазак, под условом да похађају привремено и предшколски програм.

Од потребних докумената треба доставити:

Очитану личну карту (оба родитеља)

Потврда о запослењу оба родитеља ( код родитеља који се изјашњавају за
продужени боравак)

Потребно је да родитељ зна ЈМБГ детета приликом уписа. Родитељ није у обавези да донесе Извод из матичне књиге рођених. Приликом уписа детета заказује се тестирање код школског психолога и педагога. Приликом уписа родитељ треба да се прелиминарно изјасни за један од два обавезна изборна програма: верска настава или грађанско васпитање. У школи ће школске 2023/24. године бити организован родужени боравак. Приликом уписа ученика потребно је да се изјасните за продужени боравак.

Добро дошли драги прваци!
Директор
ОШ „Вожд Карађорђе“Ниш
Милена Костић

Упис у предшколско

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРЕДШКОЛАЦА,

Oбавештавамо Вас да у ОШ“Вожд Карађорђе“ у Нишу, упис у припремни предшколски програм за школску 2022/23.годину, почиње 21.фебруара 2022.године.и траје до попуне дозвољеног броја ученика. Упис деце се врши сваког радног дана код секретара школе у времену од 9:00 до 14:00 сати.

У припремни предшколски програм се уписују деца рођена од 01.03.2016.год.до 28.02.2017.год.

Од потребних докумената треба доставити:

  • Извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
  • Очитана лична карта оба родитеља
  • Захтев за упис ( добија се и попуњава код секретара Школе)

Приликом уписа детета заказује се тестирање код школског психолога и педагога.

Након уписа, потребно је донети потврду о обављеном систематском прегледу који се узима код изабраног педијатра.

Уколико територијално не припадате нашој школи, попунићете молбу код секретара школе.

Добро дошли драги предшколци!

Директор
ОШ „Вожд Карађорђе“Ниш
Милена Костић

Упис у први разред

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРВАКА,

Oбавештавамо Вас да у ОШ“Вожд Карађорђе“ у Нишу, упис у први разред за школску 2022/23.годину, почиње 21.фебруара 2022.године. и траје до попуне дозвољеног броја ученика.

Упис деце се врши сваког радног дана код секретара школе у времену од 9:00 до 14:00 сати.

У први разред се уписују деца рођена од 01.03.2015.год. до 28.2.2016.год.

Од потребних докумената треба доставити:

  • Фотокопију Извода из матичне књиге рођених детета ( оригинална документа потребна за упис прибављају се по службеној дужности од стране Школе).
  • Очитана лична карта оба родитеља
  • Потврда о запослењу оба родитеља ( код родитеља који се изјашњавају за продужени боравак)

Приликом уписа детета заказује се тестирање код школског психолога и педагога.

Уколико територијално не припадате нашој школи, попунићете молбу код секретара школе.

За превремени упис у први разред могу се пријавити и деца рођена у периоду од 1. марта 2016. године до 31.08.2016.године , за шта је потребна провера спремности за полазак у школу коју организује школа.

У школи ће школске 2022/23. године бити организован продужени боравак. Приликом уписа ученика потребно је да се изјасните за продужени боравак.

Добро дошли драги прваци!

Директор
ОШ „Вожд Карађорђе“Ниш
Милена Костић

Нова школска година

Oбавештење за родитеље и ученике од 1. до 4. разреда

Поштовани ученици и родитељи, школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.

Радиће се по следећем распореду:

У 7.30 почиње настава за ученике из групе а свих одељења од 1. до 4. разреда
У 10.15. Почиње настава за ученике из групе б свих одељења од 1. до 4. разреда

Час траје 30 минута

Учитељице ће благовремено обавестити све ученике у којој су групи.

За улазак у школу:

Први и други разред користи улаз иза спортског терена
Трећи и четврти разред користи улаз до зграде продуженог боравка

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.

Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Oбавештење за родитеље и ученике од 5. до 8. разреда

Поштовани ученици и родитељи, школска година почиње у уторак 1. септембра 2020.

Радиће се по следећем распореду:

Понедељак, среда, петак: ученици из групе а свих одељења од 5. до 8. разреда

Уторак и четвртак: група б
Настава почиње у 13.00 часова

Час траје 30 минута

У уторак 1. Септембра у школу долазе ученици из групе б свих одељења од 5. до 8. разреда

Одељењске старешине ће благовремено обавестити све ученике у којој су групи.

За улазак у школу

Пети и шести разред користи улаз иза спортског терена
Седми и осми разред користи улаз до зграде продуженог боравка

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.

Родитељима улазак у школу ван предвиђених темина неће бити дозвољен.

Обавештење за родитеље будућих предшколаца, ученика 1. И 5. Разреда

Активности предвиђене за 31.08.2020.

1. Родитељи будућих предшколаца који су у групи код васпитачице Маје Стефановић имаће прозивку и састанак у 18.00 односно у 18.30 испред улаза код спортских терена, а родитељи предшколаца друге васпитне групе испред улаза код зграде продуженог боравка.

Васпитачице ће благовремено обавестити родитеље у којој су групи за долазак.

2.Родитељи ученика будућег првог разреда имаће прозивку и састанак са учитељицама у 17.00 односно 17.30 испред улаза иза спортског терена.

Учитељице ће благовремено обавестити родитеље у којој су групи за долазак.

3.Родитељи ученика будућег петог разреда имаће прозивку и састанак са одељењским старешинама у 17.00 односно 17.30 испред улаза код
Зграде продуженог боравка.

Родитељи ће благовремено бити обавештени у којој су групи за долазак.

У школи је обавезно ношење маски, држање прописане дистанце и поштовање свих хигијенских мера.

Директор школе
Милена костић